Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku niderlandzki i amerykański angielski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Privacyverklaring

Vastleggen en verwerken van gegevens

Door het gebruiken van onze website en/of onze diensten laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op de grond van de wet mogen of moeten doen. Wij slaan ook gegevens op door middel van cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot onze website www.orangebuddies.com;
  • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
  • Het aanbieden van onze services en diensten;
  • Het opnemen van contact indien hierom wordt verzocht;
  • Hier verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • Het versturen van onze nieuwsbrief, na jouw toestemming;
  • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

E-mail en nieuwsbrief

Door je op de website zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails van OrangeBuddies Media. Iedere nieuwsbrief/e-mail van OrangeBuddies Media bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je kan ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de website met het verzoek om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven/e-mails.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat je deze websites bezoekt, of je daar je persoonlijke gegevens invult.

Jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Wanneer je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen beperking of verplaatsing van jouw gegevens. Dit verzoek kun je indienen door contact op te nemen via onze contactpagina of door telefonisch contact op te nemen via +31 (0)85 – 2015 838. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten hebt over de verwerken van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij een nationale toezichthouder tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Voor Nederland, is deze nationale toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens, welke hier te contacteren is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via onze contactpagina. Orangebuddies Media B.V. Adres: Deventerweg 1C, 3843 GA, Harderwijk, Nederland, Tel: +31 (0)85 – 2015 838 KvK: 08193515