Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in olandese e inglese americano. Per ragioni di convenienza del visitatore, il contenuto è mostrato sotto in una delle lingue alternative disponibili. Puoi cliccare su uno dei links per cambiare la lingua del sito in un’altra lingua disponibile.

Disclaimer

Algemeen

OrangeBuddies Media (Kamer van Koophandel 08193515), hierna te noemen OrangeBuddies Media, verleent u hierbij toegang tot Orangebuddies.com (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. OrangeBuddies Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van OrangeBuddies Media.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OrangeBuddies Media.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OrangeBuddies Media. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OrangeBuddies Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.